Terminy posiedzeń RP

Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej

DATA FORMA 
14.09.2023

RADA PEDAGOGICZNA:

16.11.2023

RADA PEDAGOGICZNA:

01.02.2024

RADA KLASYFIKACYJNA: za I okres roku szkolnego 2023/2024

08.02.2024 RADA PLENARNA
25.04.2024

RADA SZKOLENIOWA

17.06.2024 RADA KLASYFIKACYJNA za rok szkolny 2023/2024
24.06.2024 RADA PLENARNA