Terminy posiedzeń RP

Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej

DATA FORMA 
15.09.2022

RADA PEDAGOGICZNA: prezentacja planu nadzoru pedagogicznego

27.09.2022

RADA PEDAGOGICZNA: uchwalenie w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego

22.11.2022

RADA SZKOLENIOWA

24.01.2023 RADA KLASYFIKACYJNA za I okres roku szkolnego 2022/2023
14.02.2023

RADA PLENARNA za I okres roku szkolnego 2022/2023

05.04.2023 RADA SZKOLENIOWA
13.06.2023 RADA KLASYFIKACYJNA za rok szkolny 2022/2023
26.06.2023 RADA PLENARNA