Kierownicy i Dyrektorzy

  1. Józef Górski od stycznia 1937 do 31. VIII 1962 roku
  2. Arkadiusz Cwudziński od 1. IX 1962 do 31. VIII 1969 roku
  3. Jan Dunaj od 1. IX 1969 do 31. VIII 1974 roku
  4. Jerzy Dembny od 1. X 1974 do 30. IX 1977 roku.
  5. Władysław Podkowski od 1. X 1977 do 31. VIII 1981 roku
  6. Kazimierz Liberski od 1. IX 1981 do 15. IX 1989 roku
  7. Więcesława Antoszczyk od 15. VIII 1989 do 31. VIII 1995 roku
  8. Andrzej Florczak od 1. IX 1995 do 31. VIII 2005 roku
  9. Bogumiła Zimna od 1. IX 2005 roku