Dokumenty szkoły

Statut szkoły

Plan pracy szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

Procedury obowiązujące w szkole

Administrator Danych Osobowych

Obwody szkół

Standardy ochrony małoletnich- wersja pełna

 

Standardy ochrony małoletnich- wersja skrócona

 

Zarządzenie dyrektora dotyczące SOM

 

Załącznik nr 1 do SOM

 

Załącznik nr 2 do SOM

 

Załącznik nr 3 do SOM

 

Załącznik nr 4 do SOM

 

Załączniki do SOM

SOM- zasady i sposób udostępniania rodzicom

 

Zasady przeglądu i aktualizacji SOM