Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 8.00 – 11.45
Środa 12.45 – 14.00
Czwartek 11.45 – 13.45
Piątek  11.45 – 13.45

Działania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne, trening asertywności,  zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresji,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców,
 • współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, TPD, Sąd, Policja , PPP, Urząd Miasta.

Dokumenty do PPP

Zgłoszenie do poradni

Opinia nauczyciela polonisty

Opinia nauczyciela dotycząca zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Zaświadczenie lekarskie dotyczące zindywidualizowanej ścieżki kształcenia