Karta zgłoszenia ucznia

Szanowni Rodzice

Klikając na poniższy link możecie pobrać „kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”. Wypełniony czytelnie formularz możecie złożyć w sekretariacie szkoły, u wychowawcy klasy lub bezpośrednio w świetlicy szkolnej.

                                                                                   Dziękujemy