Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Filip Brąszewski klasa 7a

Z-ca przewodniczącego: Amelia Hancyk klasa 8a

Skarbnik:

Poczet sztandarowy:

Chorąży: Wiktor Kupaj klasa 7a

Asysta: Agata Prus klasa 7a

              Wiktoria Burchard klasa 7a

Chorąży: Marcin Fluder klasa 7a

Asysta: Marta Tarnowska klasa 8a

              Margarita Kniazieva klasa 7a

Opiekunowie SU:

p. Monika Mencel

p. Marzena Wojczak