Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Aleksandra Maciejewska klasa 8a

Z-ca przewodniczącej: Michał Trzęsała klasa 8b

Skarbnik: 

Poczet sztandarowy:

Chorąży: Szymon Krysiak klasa 8a

Asysta: Anna Torbiarczyk klasa 8a

              Aleksandra Głąb klasa 8a

Chorąży: Antoni Różalski klasa 8b

Asysta: Majka Sapińska klasa 8b

              Julia Przegienda klasa 8b

Opiekunowie SU:

p. Monika Kozanecka

p. Magdalena Wypuszcz