Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 11 w Kaliszu ma wieloletnią historię. Akta publicznej szkoły powszechnej uległy w czasie okupacji całkowitemu zniszczeniu, a wstępne wiadomości o szkole i jej rozwoju, odtworzono na podstawie pamięci jednego z nauczycieli tej szkoły.

W latach 80 – tych XIX wieku na terenie gminy Tyniec powiatu kaliskiego została założona przez ówczesne władze rosyjskie jednoklasowa szkoła początkowa z wykładowym językiem rosyjskim. W okresie tym szkoła nie rozwijała się i miała tylko jednego nauczyciela.

W czasie pierwszej wojny światowej szkoła nie była czynna jednak po jej zakończeniu wznowiła swoją działalność. Od tej chwili nauka odbywała się wyłącznie po polsku w wynajętym pomieszczeniu przy ulicy Kaszubskiej 1.

Rok 1917 stał się przełomowym w życiu tej szkoły jak i innych szkół, ponieważ od 1 października tegoż roku, szkolnictwo przejęły władze polskie. Wskutek powiększenia liczby uczniów w szkole zatrudniano już trzech nauczycieli, a nauka odbywała się w dwóch izbach lekcyjnych. Po włączeniu obwodu tej szkoły do Kalisza podniesiony został jej stopień organizacyjny do pełnej siedmio klasowej publicznej szkoły powszechnej, a obowiązki kierownika powierzono panu Józefowi Górskiemu.

Dzięki staraniom tegoż kierownika zarząd miasta Kalisza donajął dwie izby lekcyjne i pokój na kancelarię szkolną w budynku pofabrycznym przy ulicy Stawiszyńskiej 20. Oba lokale nie były jednak odpowiednie na szkołę, bo oddzielone od siebie o półtora kilometra. Ze względu na bardzo ciężkie warunki główną troską kierownictwa szkoły było pobudzenie władz miasta Kalisza do wybudowania nowego budynku.

W 1935 roku Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą wybudowania szkoły. Jednak dopiero w czerwcu następnego roku zdecydowano ostatecznie, że będzie wybudowana zgodnie z planem ministerialnym w systemie barakowym przy ulicy Pomorskiej.

Już pod koniec stycznia 1937 roku budynek powstał. Tak więc 70 lat temu oddano do użytku szkole cały budynek, a w lutym dokonano uroczystego poświęcenia szkoły. Szkoła Podstawowa nr 11 miała już patrona. Był nim Sławomir Czerwiński – Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Na przestrzeni swojej 70 letniej działalności pomimo różnych trudności, ciężkich warunków szkoła realizowała i realizuje wytyczony program nauczania. Brała i bierze aktywny udział w życiu naszego miasta. Warunki nauczania były różne. Przed wojną dzieci uczyły się w wynajętych pomieszczeniach, od 1937 roku w budynku barakowym natomiast w 1997 roku szkoła przeniosła się do nowego obecnego budynku.

Cały czas dobrze spełniała swoje zadania dydaktyczne i wychowawcze o czym świadczą licznie wykształceni absolwenci. Wśród nich jest wielu nauczycieli, naukowców, prawników, lekarzy. Jest to zasługa wielu pracujących tu z poświęceniem i oddaniem kierowników, dyrektorów i nauczycieli naszych poprzedników oraz obecnie tu pracujących.