Stołówka

Wpłaty za obiady należy dokonać na rachunek:
Gabriel Witkowski S.C.
62-800 Kalisz
ul. Sudecka 1
41 1050 1201 1000 0022 8012 4856

W tytule wpłaty proszę oznaczyć za jaki miesiąc oraz podać imię i nazwisko dziecka.
Termin zgłaszania do 10-go każdego miesiąca z góry.
Rezygnacja i odpisy (tylko powyżej 3 dni nieobecności) sms na nr 604 416 291

cena obiadu 15 złotych

Obiad

  • dla klas I-III o godz. 11.30
  • dla klas IV- VI o godz. 12.35