Nabór do szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2023 Prezydenta Miasta Kalisza od dnia 27 lutego 2023 r.
rozpoczynają się zapisy dzieci do szkół obwodowych na rok szkolny 2023/2024

Poniżej zamieszczamy wykaz ulic należących do obwodu Szkoły Podstawowa Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu:

 

Kliknij i zapoznaj się

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ:

  • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

Od dnia 27 lutego 2023 r. rodzice uczniów z obwodu szkoły mogą składać zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/(zgłoszenie internetowe).

W celu zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy zalogować się do systemu informatycznego NABO, dostępnego na stronie internetowej      https://sp-kalisz.nabory.pl/ i wypełnić wniosek elektronicznie . Następnie wydrukowany i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Jeżeli zachodzi taka potrzeba istnieje możliwość wypełnienia wniosku na miejscu w szkole .
W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych w zgłoszeniu, Dyrektor Szkoły  może zażądać od składającego, przedstawienia do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzających te dane.

  • INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

W sytuacji posiadania wolnych miejsc do klasy pierwszej dnia 1 czerwca zostanie uruchomiona rekrutacja dla dzieci spoza obwodu. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony https://sp-kalisz.nabory.pl/ . Wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, złożyć czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka i złożyć osobiście w placówce I wyboru wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
Komisja Rekrutacyjna w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, może zażądać od składającego, przedstawienia do wglądu wszelkich dokumentów potwierdzających te dane.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

Kliknij i zapoznaj się