Hymn szkoły

Pięknie jest zdobywać wiedzę,
prawdy i dobra uczyć się.
Odważnie życiu stawiać czoło,
honor i godność to nasz cel.

Jest w Kaliszu taka szkoła,
jak rodzinny, ciepły dom,
znajdziesz tutaj uśmiech szczery
i pomocną, bratnią dłoń.

Nauka niech nas wzbogaca
i uczynkom nada sens.
Szkoło Tobie szacunek, cześć,
Chwałę Twą chcemy nieść.

W Kaliszu jest taka szkoła,
rodzinny i ciepły dom,
znajdziesz w niej uśmiech szczery,
pomocną i bratnią dłoń.

Przykładowy plik dokumentu do pobrania