Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Dodatkowe dni wolne od nauki

30-31.10.2023r.– poniedziałek, wtorek

22.12.2023r.– piątek

02.05.2024r.- czwartek

14-16.05. 2024r. – wtorek, środa, czwartek

31.05.2024r.– piątek