Opieka zdrowotna

INFORMACJA dla RODZICÓW

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p.Mariola Pyszkowska.
 2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym.
 3. Pielęgniarka pracuje w godzinach:  środa od 8.00 do 11.30
 4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizują podmioty zlokalizowane na terenie szkół podstawowych. Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują cztery gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia:
 • w Szkole Podstawowej nr 12, 62-800 Kalisz, ul. Długosza 14, gabinet stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska tel.: 608 495 055;
 • w Szkole Podstawowej nr 7, 62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 5, Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak, tel.: 505 079 363;
 • w Szkole Podstawowej nr 10, 62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CALISIA, tel.: 62 500 00 00, 62 500 00 01;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Brodnicka, Remigiusz Błaszczyk Spółka Cywilna, 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 5, 62 766 86 85;
 1. Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatolgicznych z następującymi podmiotami:
 • NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz, 62 766 86 85;
 • NZOZ „ Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, 62-800 Kalisz, ul. Polna 29, 62 766 66 22;
 • „ Stomatologia- Dobrzec” S.C. Helena Kokot- Madejczyk, Elżbieta Gabrysiak, Mirosława Humieja, 62- 800 Kalisz Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62 764 85 75;
 • NZOZ „DENTIX” s.c., 62-800 Kalisz, ul. Lipowa 18-22, 62 757 74 00;
 • NZOZ „CALISIA” , 62-800 Kalisz, ul. Kwiatowa 1, 62 500 00 00, 62 500 00 01;
 • Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, 62-800 Kalisz, ul. Browarna 5, 62 767 71 75
 • Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, 62-800 Kalisz, ul. Kwiatowa 1, 62 753 01 62
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak- Janczak, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 2A/7, 502 691 989;
 • KALMEDICA sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 71-75, 62 502 46 61
 • Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki , 62- 800 Kalisz, ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 694 507 789

7. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się do lekarza dentysty z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

8. W przypadku, gdy rodzic nie życzy sobie, żeby dziecko objęte było opieką zdrowotną, wówczas ma on prawo do wyrażenia „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio u świadczeniodawcy (pielęgniarki i/lub lekarza dentysty).

9. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się poniżej:

ZGODA na świadczenia ogólnostomatologiczne

SPRZECIW wobec sprawowania profilaktycznego świadczenia stomatologicznego

SPRZECIW wobec sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej