Szczęśliwy numerek

Regulamin "szczęśliwego numerka"

 1. Każdy ma prawo do szczęścia.
 2. „Szczęśliwy numerek” będzie zwierał liczby od 1 do 19, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku
 3. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.
 4. „Szczęśliwy numerek” zwalnia z:
 • niezapowiedzianych kartkówek
 • niezapowiedzianych odpowiedzi

              „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z:

 • zaplanowanych sprawdzianów
 • zaplanowanych kartkówek
 • zaplanowanego pytania
 • aktywnego uczestnictwa w lekcji
 • posiadania zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika
 1. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów „szczęśliwego numerka”.
 2. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 3. Numerek będzie losowany do godziny 15:00 dnia poprzedniego.