O szkole

Pięknie jest zdobywać wiedzę,

prawdy i dobra uczyć się.

Odważnie życiu stawiać czoło,

honor i godność to nasz cel.

Jest w Kaliszu taka szkoła,

jak rodzinny, ciepły dom,

znajdziesz tutaj uśmiech szczery

i pomocną, bratnią dłoń.

Nauka niech nas wzbogać

i uczynkom nada sens.

Szkoło Tobie szacunek, cześć,

Chwałę Twą chcemy nieść.

W Kaliszu jest taka szkoła,

rodzinny i ciepły dom,

znajdziesz w niej uśmiech szczery,

pomocną i bratnią dłoń.