Aktualności

Poznajemy inne kraje

lis 25, 2022

15 listopada odbyły się w kl.1 zajęcia dydaktyczne realizujące projekt  „Mamo, Tato! Zabierz mnie w podróż dookoła świata”, które miały na celu dostarczenie dzieciom ogólnych informacji o Włoszech, zapoznanie z położeniem geograficznym tego kraju, symbolami narodowymi, tradycjami, kulturą, ciekawostkami.

Zajęcia były przeprowadzone przez p. Marlenę Witman, mamę Michała- ucznia z kl.1. W projekcie realizowane były następujące cele: zachęcania uczniów do poznania życia codziennego narodów europejskich; poznanie ciekawostek przyrodniczo- geograficznych innych krajów; rozwijanie zainteresowań związanych z turystyką.

Na zajęciach korzystano z aktywnych form i metod: twórczego rozwiązywania problemów, eksperymentu, pokazu slajdów, efektywnego współdziałania w grupie. W trakcie zajęć i zabaw dzieci były bardzo aktywne, utrwalając i poszerzając swoją wiedzę poprzez: rozwiązywanie zagadek, układanie puzzli, wyciąganie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu , uczyły się też włoskich słówek i wyrażeń.

Podczas zajęć p. Marlenie udało się w bardzo przystępny i atrakcyjny sposób przybliżyć dzieciom charakterystyczne elementy i ciekawostki związane z omawianym krajem. W ten sposób z pewnością zachęciła dzieci do poznawania kolejnych krajów należących do wspólnoty europejskiej.