Aktualności

Wspomnienia z wakacji- pożegnanie lata

wrz 29, 2023

22 września odbyły się w kl.2 zajęcia dydaktyczne realizujące projekt  „Wspomnienia z wakacji- pożegnanie lata”, które miały na celu rozwijanie słownictwa uczniów oraz ich zainteresowań związanych z turystyką, poprzez dzielenie się z rówieśnikami informacjami na temat miejsc, w których dzieci spędziły wakacje.

Zajęcia były przeprowadzone przez p. Marlenę Witman i p. Agnieszkę Bogaczyk, mamy uczniów z kl.2. W projekcie realizowane były następujące cele: rozwijanie umiejętności wypowiadania się  na temat możliwości wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie, w mieście i na wsi oraz na temat przyniesionych pamiątek i miejsc, z których pochodzą. Uczniowie uczyli się zgodnej i efektywnej współpracy podczas wspólnych zabaw oraz doskonalili swoje umiejętności plastyczne wykonując rysunek dotyczący jednego z miejsc wypoczynku.

Na zajęciach korzystano z aktywnych form i metod: zabaw ruchowych, manipulacyjnych i plastycznych, pokazu slajdów. W trakcie zajęć i zabaw dzieci były bardzo aktywne, utrwalając i poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.
Uczniowie z kl.2 wraz z wychowawczynią p. Beatą Boncler bardzo dziękują mamie Michała i mamie Zosi za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.